WalkOn-wandelcriterium

You'll never ´walk` alone!

Streven naar gelukkige mensen in een betere wereld!  Niet alleen met woorden maar ook in daden. Deze doelstelling hebben Vayamundo en Wandelsport Vlaanderen vzw voor ogen met WalkOn.  

Engagement 

Met WalkOn wordt de komende jaren bovenal ingezet op natuur- en milieuzorg, active ageing, integratie van andersvaliden en jonge gezinnen, solidariteit onder elkaar. Deze gemeenschappelijke doelstellingen verbinden en versterken ten voordele van een goed doel, is de boodschap achter WalkOn. We worden voortdurend gewaarschuwd er een gezonde levensstijl op na te houden, aan beweging te doen en sociale contacten te onderhouden. Wandelen leent zich hier uitstekend toe. Meer zelfs, recreatief wandelen is wellicht de meest toegankelijke sport. Een gezonde sport, die nog jaarlijks aan belangstelling wint.

Inzetten op natuur- en milieuzorg

Vayamundo en Wandelsport Vlaanderen vzw geloven in een mooie, gezonde en duurzame wereld van gelukkige mensen full of happiness. Een wereld waarin mensen leven, werken en sporten zonder de natuur en het milieu schade te berokkenen en waar duurzame keuzes aantrekkelijk zijn. Samen met partners , wandelclubs , leden en overheden zetten we een stap vooruit in de juiste richting voor een betere wereld.

Active ageing

Inzetten op active ageing betekent bijdragen tot een integrale ouderenzorg, waarbij wandelen centraal staat. Het is de bedoeling de levenskwaliteit bij ouder wordende mensen te verbeteren door hun kansen op lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn te optimaliseren. Wandelen is samen beleven, samen een activiteit uitvoeren, samen een sterke band opbouwen met als enige doelstelling: actief en gezond ouder worden.

Integratie andersvaliden

Er zijn zeer weinig recreatieve sporten of organisaties, waarbij iemand met een handicap volwaardig kan meedraaien. Al meer dan 45 jaar biedt de wandelsport aan iedereen de kans om elk volgens zijn eigen mogelijkheden en beperkingen deel te nemen. Het is de bedoeling om de komende jaren integratie van andersvaliden binnen de wandelsport en het verenigingsleven uit te breiden en hoog in het vaandel te blijven dragen.

Solidariteit voor iedereen

De wereld verandert en samen moeten we streven naar een harmonieuze multiculturele samenleving, waarbij we al wandelend geloven in elkaar, elkaar respescteren, ongeacht ras, overtuiging, kleur en taal. Alleen met solidariteit kan een betere wereld gecreëerd worden voor iedereen.

Integratie jonge gezinnen

Sport verbindt kinderen en volwassenen onderling en bevordert vriendschap en fair play.

Een groene, milieubewuste en gezondere wereld staat centraal tijdens het WalkOn-wandelcriterium 2019. Daarom lanceren we samen met ‘Mooimakers’ een nieuwe campagne in de strijd tegen zwerfvuil. Ons straatbeeld ziet er helaas niet altijd even netjes uit. We willen samen met alle Wandelsport Vlaanderen vzw leden, Vayamundo en Mooimakers, Vlaanderen mooier en properder maken. Tijdens het WalkOn wandelcriterium 2019 wordt hierbij ingezet op materiaal, handhaving, opruiming en natuurlijk ook bewustwording. Vandaar een aanbod aan topwandelingen, waarbij we volop de strijd aangaan tegen zwerfvuil en sluikstorten.  De participerende wandelclubs staan € 0,10/deelnemer af waarbij we gezamenlijk de aanbouw van een heus WalkOn-wandelbos voorzien.  Als deelnemer aan het WalkOn-wandelcriterium kan je peter/meter worden van je eigen WalkOn-boompje. 

WalkOn: een unieke wandelbelevenis waar JIJ gelukkiger van wordt, en waar de wereld BETER van wordt !

                        
 
                                          
Met participatie van :