WalkOn, stappen voor gelukkige mensen in een betere wereld is het engagement dat Wandelsport Vlaanderen met u allen wil aangaan. Hiertoe creeërden we samen met onze trouwe partner Vayamundo de WalkOn Hiking Events.  Een wandelcriterium van 50 bijzondere wandelorganisaties gespreid over het Vlaamse wandellandschap met als eerste doel zoveel mogelijk mensen aan het wandelen te krijgen. Daarnaast willen we bovenal inzetten in natuur- en milieuzorg, active ageing, integratie van andersvaliden en jonge gezinnen , solidariteit onder elkaar. 

De afgelopen jaren en in de toekomst realiseerden we diverse acties die bijdroegen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.  Deze zijn in het leven geroepen om van onze planeet een meer duurzame en rechtvaardige plek te maken voor alle mensen. De ambitie is om deze doelen in 2030 te bereiken en ook u kan hierbij een handje helpen!

Om de duurzaamheid te verbeteren sensibiliseren we onze wandelclubs en wandelaars om hun afval te sorteren en de problematiek van zwerfvuil aan te kaarten.  Mooimakers is hierbij een trouwe partner.  
Wandelen is goed voor lichaam en geest , hiertoe dragen we bij tot een goede gezondheid en welzijn
Voor ieder lid van Wandelsport Vlaanderen willen we een boom planten. Vlaanderen is nog steeds één van de bosarmste regio's in Europa. Door voldoende bomen aan te planten kunnen we het tekort aan zuurstof aanvullen, wat de opwarming van de aarde tegenhoudt.

Ontdek hoe ook jij je steentje kan bijdragen aan een betere plek om te leven. Omdat elke stap belangrijk is!

www.walkon.be