Voordelen aansluiten

 • Uw wandeltochten worden gratis opgenomen in de wandelkalender Walking in Belgium (boek). En ook op onze website (150.000 bezoekers per maand) onder de rubriek 'kalender' worden uw wandeltochten vermeld.
 • Uw vereniging kan tegen clubtarief de wandelkalender aankopen
 • Uw eigen leden zijn volledig en veilig verzekerd ook steeds tijdens de uitoefening van alle wandelactiviteiten. Voor meer info rond verzekeringen, klik hier
 • Als organisator bent u en uw medewerkers volledig verzekerd tijdens de voorbereiding en de organisatie van wandelingen. 
 • Uw eigen leden krijgen minimum € 1.50 korting op de inschrijvingsprijs op wandeltochten, ontvangen gratis vier keer per jaar 'Walking Magazine' en kunnen via de webwinkel van Wandelsport Vlaanderen vzw leuke wandelsnufjes aankopen tegen voordelig tarief. 
 • Uw organisaties worden doorgegeven aan de pers om gepubliceerd te worden in zoveel mogelijk activiteitenkalenders, wandeloverzichten, enz. 
 • Wandelsport Vlaanderen vzw informeert u over de wijzigingen in reglementen, wetten en decreten die door de overheid worden opgelegd en die van belang zijn voor u als organisator. Ook worden opleidingen of informatieavonden georganiseerd waarop u en/of uw bestuursleden welkom zijn. 
 • De leden van de wandelclub kunnen deelnemen aan de reizen die Wandelsport Vlaanderen vzw organiseert.  Deze reizen staan niet open voor leden Wandelsport Vlaanderen vzw
 • Een wandelclub krijgt bij aansluiting een gratis premium account op RouteYou, handig bij het maken van een wandelroute.

Belangrijke data om in de gaten te houden

 • Lid worden van Wandelsport Vlaanderen vzw is niet aan een datum gebonden. Let wel op: om uw tochten zeker in de officiële wandelkalender Walking in Belgium te laten opnemen moet u uw aansluitingsaanvraag en de gegevens van uw tocht(en) voor komend jaar zeker vóór 1 augustus indienen op het secretariaat. Na bespreking en goedkeuring op de kalendercommissie worden ze automatisch opgenomen in Walking in Belgium
 • Tochten die na 1 september worden aangevraagd worden NIET opgenomen in de wandelkalender Walking in Belgium voor het komende jaar. Deze aanvragen worden aanzien als een bijkomende organisatie en verschijnen na goedkeuring uitsluitend op deze website onder rubriek wandelkalender. 
 • Jaarlijks vinden er 2 vergaderingen plaats voor clubbestuurders, dit in het voorjaar en najaar. 
 • Het lidmaatschap van de clubleden loopt per kalenderjaar. Om de clubs de nodige tijd te geven om de ledenhernieuwing in orde te brengen, start vanaf 1 oktober de ledenhernieuwing voor het volgende kalenderjaar.  Alle ledenadministratie gebeurd via het Clubportaal waartoe enkele mensen van de club een inlogcode krijgen. De club bepaalt zelf hoeveel lidgeld men vraagt aan zijn leden.

Leden & deelnemersbijdrage

 • Het aansluiten op zich als club is gratis. Als club betaalt u geen waarborg.
 • Als wandelclub betaal je jaarlijks een ledenbijdrage van €12/lid. Het eerste jaar heeft de club minimum 20 leden. Het tweede jaar moet men 40 leden hebben. Heeft men deze niet, dan betaalt de club toch de ledenbijdrage x 40. Het derde jaar moet de club 40 leden hebben, om aangesloten te kunnen blijven.
 • Als tussenkomst voor de ondersteuning en de promotie vanuit Wandelsport Vlaanderen vzw betaalt u na een organisatie een deelnemersbijdrage. Deze bijdrage wordt elk jaar goedgekeurd door het Bestuursorgaan. Momenteel bedraagt de deelnemersbijdrage €0.25 per wandelaar.
 • Per tocht betaalt de wandelaar inschrijfgeld. Hoeveel dit is, wordt opgenomen per tocht in de Walking in Belgium. Leden van een erkende wandelfederatie genieten op vertoon van hun lidkaart een korting van € 1.50.
 • Op de startlocatie dient u de officiële Wandelsport Vlaanderen vzw vlag aan te brengen en de inschrijvingskaarten en betaalbewijzen van de federatie te gebruiken op uw tocht. Deze betaalbewijzen zijn gratis en u kunt ze voor het volgende jaar bestellen. Indien u uw eigen betaalbewijzen wilt gebruiken moet u minstens zes weken voorafgaand aan de organisatie de goedkeuring aanvragen. Op uw eigen kaarten dient logo van Wandelsport Vlaanderen vzw en haar bevoorrechte partners te worden aangebracht. 

Begeleiding

 • Bij toetreding bij onze federatie krijgt elke vereniging gedurende het eerste jaar een vaste begeleider. Deze 'peter of meter' helpt u om vertrouwd te worden met de formaliteiten en de werking van Wandelsport Vlaanderen vzw. U kan er ook terecht voor bijstand of advies voor het organiseren van uw wandelactiviteiten. 
 • Heeft u nog vragen over uw aansluiting, contacteer ons via mail info@wandelsport.be of telefonisch op 050/40.51.42