Internationaal Volkssport Verbond (IVV)

 

Wandelsport Vlaanderen vzw maakt overkoepelend deel uit van het BVV (Belgisch Volkssport Verbond). Het BVV is op haar beurt lid van IVV, het Internationaal Volksport Verbond en IVV-Europa.  Het IVV heeft vertegenwoordigers uit 26 landen , is politiek neutraal en groepeert een aantal populaire volkssporten, waaronder het wandelen. De organisatie heeft o.a. volgende doelstellingen :

 

  • niet-compitieve sportactviteiten aanmoedigen op alle maatschappelijke niveaus in open lucht, wat de algemene gezondheid van de bevolking ten goede komt
  • door de volkssport internationale vriendschapsrelaties bevorderen
  • culturele en historische uitwisselingen tussen mensen wereldwijd promoten
  • door sportactiviteiten natuurbehoud en milieubescherming ondersteunen

IVV spaaractie

Alle wandelingen opgenomen in Walking in Belgium zijn automatisch IVV-tochten (uitgezonderd de Trailwalktochten). Ook onze wandelconfraters FFBMP en VGDS zijn lid van IVV. Als wandelaar kan je op alle IVV-tochten stempels verzamelen op speciale ter beschikking gestelde spaarkaarten. Je kan stempels verzamelen in verschillende landen en naar keuze zo kilometers en/of tochten bij elkaar sparen. 

Kilometer- en tochtenspaarkaarten kan je aankopen voor € 4,50 bij je wandelclub.

Hoe werkt het ?

  • na je wandeling wordt de spaarkaart door de organiserende club afgestempeld met een speciale IVV-stempel, die het tochtnummer bevat.
  • een tochtenkaart kan per tocht slechts 1 maal afgestempeld worden, ook al stap je meermaals de zelfde of verschillende afstanden per tocht.
  • een kilometerkaart kan wel meermaals afgestempeld worden met hetzelfde tochtnummer
  • een kilometerstempel wordt pas toegekend voor een afstand boven 5km
  • een volle spaarkaart kan je inruilen voor een speldje, een embleem of een diploma bij de federatie. 

Volle spaarkaarten ter inruiling van je aandenken kan je toezenden naar Wandelsport Vlaanderen vzw Tav. Mevr. Nathalie Didden , Bedrijfsstraat 10 Bus 3 - 3500 HASSELT   

Meer info over de IVV spaaractie is te bekomen via nathalie.didden@wandelsport.be