CSC-LIERDE VZW / CLUB VOOR SPORT EN CULTUUR (3294)

Over de club

Voorzitter: Marc Maroye
Secretaris: Bert Wastyn
+32(0)495 31 00 59
Penningmeester: Bert Wastyn
+32(0)495 31 00 59
Aantal actieve leden: 103