Leden-en deelnemersbijdrage

 • Het aansluiten op zich als club is gratis. Als club betaalt u geen waarborg.
   
 • Als wandelclub betaal je jaarlijks een ledenbijdrage van €10/lid, met een minimum van 20 leden. Indien de club geen 20 leden heeft, betaalt de club jaarlijks een bijdrage van €200.
   
 • Als tussenkomst voor de ondersteuning en de promotie vanuit Wandelsport Vlaanderen vzw betaalt u na een organisatie een deelnemersbijdrage. Deze bijdrage wordt elk jaar goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Momenteel bedraagt de deelnemersbijdrage €0.25 per wandelaar.
   
 • Vanaf 1 januari 2017 bedraagt het inschrijvingsgeld minstens €1,5. Leden van een erkende wandelfederatie genieten op vertoon van hun lidkaart een korting van €0.40. Clubs mogen op eigen initiatief een hoger inschrijfgeld vragen. 
   
 • Op de startlocatie dient u de officiële Wandelsport Vlaanderen vzw vlag aan te brengen en de inschrijvingskaarten van de federatie te gebruiken op uw tocht. Deze inschrijvingskaarten zijn gratis en u kunt ze voor het volgende jaar bestellen. Indien u uw eigen inschrijvingskaarten wilt gebruiken moet u minstens zes weken voorafgaand aan de organisatie de goedkeuring aanvragen. Op uw eigen inschrijvingskaarten dient logo van Wandelsport Vlaanderen vzw en haar bevoorrechte partners te worden aangebracht.