Wie is Wandelsport Vlaanderen?

Wandelsport Vlaanderen vzw is een unisportfederatie, erkend en gesubsidieerd door Sport Vlaanderen (vroeger BLOSO), die de georganiseerde wandelsport in Vlaanderen beheert en promoot. Wandelsport Vlaanderen vzw is ontstaan uit een fusie van 3 wandelsportfederaties: AKTIVIA vzw, Vrije Vlaamse Recreatiesporten vzw en de Vlaamse Wandelfederatie vzw. Vanaf 1 januari 2016 is Wandelsport Vlaanderen vzw het aanspreekpunt voor alle clubs en wandelleden. Wandelsport Vlaanderen vzw groepeert maar liefst 350 aangesloten wandelclubs en ruim 60.000 aangesloten leden. Zij staat jaarlijks met haar aangesloten clubs garant voor ruim 2000 organisaties, waaraan meer dan 1.500.000 enthousiaste wandelaars deelnemen. Alle wandelingen staan gebundeld in de wandelkalender 'Walking in Belgium'.  

Historiek

Begin jaren '70 is het wandelen als sport in Vlaanderen uit de startblokken geschoten onder impuls van enkele fanatiekelingen die gebeten waren door de wandelmicrobe. Al snel bleek dat deze wandelactiviteiten gecoördineerd dienden te worden. Er ontpopten zich 3 afzonderlijke wandelsportfederaties die verantwoordelijk waren voor de promotie van de wandelsport en de begeleiding van haar leden-clubs. In het jaar 1972 startte de Vlaamse Wandelfederatie vzw met zijn werking, kort gevolgd door AKTIVIA vzw in 1973 en de Vrije Vlaamse Recreatiesporten vzw in 2001. Door de tijd heen kwamen er meer en meer overlappingen in het aanbod waardoor het niet meer dan logisch was dat de eerste stappen ondernomen werden richting één sterke organisatie. Eind 2014 hebben de 3 wandelfederaties de krachten gebundeld om tot één verenigde wandelsportfederatie te fusioneren namelijk Wandelsport Vlaanderen vzw. Sinds 1 januari 2016 is Wandelsport Vlaanderen, het aanspreekpunt voor alle wandelaars in Vlaanderen. 

Missie

Wandelsport Vlaanderen vzw is een unisportfederatie die de wandelsport in Vlaanderen faciliteert, promoot en uitbouwt. In samenwerking met clubs, leden, partners en medewerkers biedt Wandelsport Vlaanderen vzw wandelingen aan op maat van iedereen vanuit de overtuiging dat wandelen bijdraagt aan een actieve en gezonde levensstijl.

Wandelsport Vlaanderen vzw wil de wandelsport in Vlaanderen kwalitatief en kwantitatief naar een hoger niveau brengen zodat iedereen op een gezonde, sociale en maatschappelijk verantwoorde manier de wandelsport kan beoefenen.