Clubkampioenschap

Wat

WSVL vzw organiseert jaarlijks een clubkampioenschap. Het kampioenschap is gebaseerd op de uitslagen van de tochten van de clubs van Wandelsport Vlaanderen vzw. De telling begint op 1 januari en wordt afgesloten op 31 december van hetzelfde jaar. In elke afdeling zitten 25 clubs. Afdeling 1 is de hoogste afdeling. In de laagste afdeling kunnen meer clubs zitten. Van zodra de laagste afdeling meer dan 44 clubs telt, wordt er een bijkomende afdeling gecreëerd en blijven er 25 clubs in de ontdubbelde afdeling.

Voorwaarden voor deelname

Alle clubs aangesloten bij WSVL vzw die 40 leden tellen op 30/9, doen automatisch mee aan het clubkampioenschap van het volgende jaar en worden ingedeeld in een afdeling en opgenomen in de uitslagen van het clubkampioenschap. Nieuwe clubs en clubs die (voor het eerst) weer boven de 50 leden komen, starten in de laagste afdeling. Er zijn geen deelnamekosten voor de clubs aan het clubkampioenschap.

Puntentelling

Er wordt gewerkt met een differentiatie van punten die aan een tocht worden toegekend. Het is elk clublid afzonderlijk die punten aanbrengt voor de club. Er is geen individueel klassement. Voor een deelname per lid kunnen punten voor de club verdiend worden:
• op een gewone tocht: 1 punt
• op een ‘Bonustocht’: 2 punten
• op Vlaanderen Wandelt ( en in 2023 op de 2 regionale wandeldagen): 5 punten
Er kunnen per dag punten verdiend worden op meerdere tochten indien er telkens ingeschreven werd. Medewerkers van een club verdienen enkel punten voor de club indien ze gescand worden en er voor hen een deelnamebijdrage wordt betaald.

Uitslag

Op 31 december wordt het jaarklassement afgesloten. Per afdeling is er een uitslag. Uit elke afdeling stijgen de 3 eerste clubs naar de afdeling er net boven, behalve uiteraard voor afdeling 1. Er is een prijs voorzien voor minimaal de eerste per afdeling. Uit elke afdeling zakken de laatste 3 clubs naar de afdeling er net onder met uitzondering van de laagste afdeling. Indien een club stopt of uit de competitie genomen wordt omdat de club minder dan 50 leden telt, wordt er gekozen tussen een daler minder in de betrokken afdeling of een stijger meer uit de lagere, aangrenzende afdeling. De keuze valt op de club die van beiden het meeste punten verzamelde in het aflopende clubkampioenschap. Hebben beide clubs evenveel punten, dan wordt er gekozen voor de club die van beide het meeste leden telde op de laatste werkdag van september van het afgelopen jaar.